Συμμετοχή στο FMBB 2012 World Championship 02/05/2012