Συμμετοχή στο Mondioring World Cup 2008 09-12/10/2008