Συμμετοχή στο FMBB 2011 World Championship 01/06/2011