Συμμετοχή στο World Cup SMCU Mondioring World Cup 2012  - 04/10/2012