Συμμετοχή στο FMBB 2015 World Championship 07-10/05/2015 Czech Republic